Icon

Để truy cập video, vui lòng dán liên kết video vào hộp được cung cấp

1. Dán video

Icon

Chọn định dạng MP4 hoặc MP3 bạn muốn và sau đó nhấp vào nút Tải xuống

2. Chọn Video

Icon

Chờ một vài giây để tải tệp vào thiết bị của bạn

3. Tải video